Aroma Joomla模版,支持Joomla 2.5 & 3.X 。 是一个在线咖啡出售商城模板,当然你也可以出售其他商品,比如零食,狗粮等,提供快速安装包等。

Aroma Joomla模版演示地址:

演示地址

Aroma Joomla模版下载地址:[完整版/大小:27.49 MB ]

百度网盘免费下载