Bapia WordPress主题,是一个企业、商务、作品展示、博客主题。主题特点:10个预置皮肤,响应布局,100+简码,500+谷歌字体,兼容WordPress 3.4+ ,无限侧边栏,3个幻灯片类型,SEO,提供演示和说明文档!

Bapia WordPress主题演示地址:

演示地址

Bapia v1.2 WordPress主题下载地址:[完整版][文件大小:3.6 MB]

Bapia v1.2 WordPress主题免费下载

Bapia v1.0 WordPress主题下载地址:[完整版][文件大小:6.4 MB]

Bapia v1.0 WordPress主题免费下载 [百度网盘]