Betashop Magento主题,一个 服饰 Magento 1.7.x / 1.8.x / 1.9.x。主要特点:自适应各种设备和Retina 支持,一键安装,3个不同的布局,博客集成,AJAX 购物车,大型菜单,快速查看,宽和窄布局,无限颜色,提供演示和说明文档。

Betashop Magento主题演示地址:

演示地址

Betashop Magento主题下载地址:[完整版][文件大小:32.7 MB]

百度网盘下载地址