Black Sakura WordPress商业主题模板,支持移动设备,白和黑2个方案,适合于作品展示、杂志、博客、图库画廊等网站。

主题模板缩略图:

Black Sakura WP theme

Black Sakura WP theme

模板的主要特点:

  • 支持移动设备
  • 自定义背景
  • 白黑2个方案
  • 自定义小工具
  • 支持发布6个类型的文章:图片、音乐、视频、笔记、外链、引用
  • 一个滑块

Black Sakura WordPress主题演示地址:

http://sakura.dream-theme.com/

Black Sakura V1.1 WordPress主题下载地址:

Black Sakura V1.1 WordPress主题免费下载 [文件大小:67.05 MB]