Spark Joomla商业主题模板,Spark是一个黑色的主题模板,该模板的背景与动画可展示一些壮观效果,有不同的图像可选择进行随意变化,适合企业、表演艺术,音乐与时尚类网站。

主题模板缩略图:

spark joomla themes

模板的主要特点:

  • 适用于Joomla 1.5/1.6
  • 支持WordPress 3
  • 官方更新通知
  • Ajax的实时搜索结果
  • CSS / js /目录中的图像压缩
  • 强大的菜单系统

Spark Joomla主题模板演示地址:

http://www.yootheme.com/demo/themes/joomla/2011/spark/

Spark Joomla商业主题模板下载地址:

Spark Joomla商业主题模板免费下载

Spark Joomla商业主题模板安装支持说明:

直接安装激活即可。