Artisan Creatif WordPress商业主题,创意的设计公司WordPress主题,大气+简洁+创意,适合设计公司、创意作品展示等类型网站。

主题模板缩略图:

artisan creatif a wordpress portfolio theme

artisan creatif a wordpress portfolio theme

模板的主要特点:

  • 黑白2个风格
  • 完全本地化的
  • 两个主页滑杆
  • 两个WordPress的3 +菜单
  • 六个边栏小工具区域
  • 六自定义部件
  • jQuery的灯箱
  • 全功能的博客
  • 案例展示页面,支持图像和视频

Artisan Creatif wordpress主题模板演示地址:

http://demo.wearepixel8.com/artisancreatif/

Artisan Creatif wordpress主题模板下载地址:

Artisan Creatif wordpress主题模板免费下载【大小:25.81 MB】