JA Bistro Joomla!商业主题模板,由JA2011年7月发布的支持joomla 1.5和1.6 的冷饮销售网站主题,设计独特。

主题模板缩略图:

JA Bistro Joomla template

JA Bistro Joomla template

模板的主要特点:

  • T3框架
  • 七个神奇的色彩
  • 自带K2组件
  • Joomla 1.5和1.6支持
  • 4个菜单选项
  • 主流浏览器兼容

JA Bistro Joomla主题演示地址:

http://templates.joomlart.com/ja_bistro/

JA Bistro Joomla主题下载地址:

JA Bistro Joomla主题免费下载地址 [文件大小:64.41 MB]
【文件包括:JOOMLA! 1.5和1.6套装、安装说明文件、PSD文件、模板组件等文件…】