JA Quartz joomla 1.5商业模板,创意的设计,可用于演艺企业,模特公司,影视明星,礼仪策划等各种网站。

主题模板缩略图:

ja_quartz Joomla 1.5 template

ja_quartz Joomla 1.5 template

模板的主要特点:

  • 7个预设颜色
  • 3个菜单可选:JA Split, JA Css & JA Moo menu
  • 3列布局
  • 网页字体设置
  • 508 标准
  • W3C的XHTML 1.0,W3C CSS 3
  • 100%无表格设计, 100% CSS / DIV
  • JOOMLA 1.5.x支持

JA Quartz Joomla主题演示地址:

http://templates.joomlart.com/ja_quartz/

JA Quartz Joomla主题下载地址[文件大小:122.22MB]:

JA Quartz Joomla主题免费下载 [115网盘下载]
【官方发布的完整1.5主题文件、快速启动包、PSD文件、模块插件、使用说明文件】