Wunder WordPress主题,这个主题有布局生成器,11个页模板,3个自定义文章类型,螺纹评论,SEO,7个自定义小工具,32个背景图案。

Wunder WordPress主题演示地址:

http://www.wunder.umbrella.al/

Wunder v1.6.1 WordPress主题下载地址:[完整正版][文件大小:7.6MB ]

Wunder v1.6.1 WordPress主题免费下载 [百度网盘下载]