Kaleido WordPress主题,是一个全屏创意摄影展示主题。自适应设计,高级主题选项,多个全屏页面设置,多种博客布局,7个文章格式,自定义作品展示文章类型(多种布局方式),8个内置小工具,多个页面模板,400+谷歌字体等功能。

Kaleido WordPress主题演示地址:

http://kaleido.imaginemthemes.com/wp/

Kaleido v1.2 WordPress主题下载地址[文件大小:9.7 MB]【完整正版】:

Kaleido v1.2 WordPress主题免费下载地址 [百度网盘下载]