WP Leaflet WordPress主题,一个企业、作品展示主题。主要特点:完全自适应,页面搭建器,HTM5+CSS3,无限皮肤和图案,自主开发的选项面板,400+谷歌字体,50个预置图案,搜索引擎优化,简码生成器等功能。

WP Leaflet WordPress主题演示地址:

http://wp.contempographicdesign.com/wp_leaflet/

WP Leaflet v1.0 WordPress主题下载地址:[完整版][文件大小:2 MB]

WP Leaflet v1.0 WordPress主题免费下载 [百度网盘]