Graffito WordPress主题,一个商务、企业主题。主题特点:自适应各种设备,基于龙门4框架,8个预置风格,78个小工具位置,8个风格和25个静态小工具变化,K2 布局支持,全屏视频支持,自定义内容板式等

Graffito WordPress主题演示:

演示地址

Graffito v1.0 WordPress主题下载地址[文件大小:36.1 MB][完整正版]:

Graffito v1.0 WordPress主题免费下载地址