JA Argo Joomla 模板,是一款杂志模板,兼容Joomla 2.5 和 3.0!特点:基于T3 框架v3版本,自适应各种设备,JA 书签插件,JA 评论插件,JA Twitter等。

JA Argo Joomla模板演示地址:

演示地址

JA Argo v1.0.1 Joomla 模板下载地址【大小:44.3 MB】:

JA Argo v1.0.1 Joomla 模板免费下载地址