S5 Lime Light Joomla 模板,是一款商务模板,兼容Joomla 2.5!特点:基于Shape5顶点框架,自适应各种设备,95 个核心模板位置,12个自定义模块后缀,强大的自定义布局风格选项,SEO优化等。

S5 Lime Light Joomla模板演示地址:

演示地址

S5 Lime Light v1.0 Joomla 模板下载地址【大小:23.9 MB】:

S5 Lime Light v1.0 Joomla 模板免费下载地址