Moonshop Magento主题,兼容Magento 1.6.2.0, 1.7.0.0,主题主要特点:基本主题包,静态块,自定义侧边栏位置,自定义产品手风琴或列表,我的购物车2个风格,任何地方可以使用幻灯片等等。

Moonshop Magento主题演示地址

演示地址

Moonshop v1.2 Magento主题下载地址 [完整正版][文件大小:7.6 MB]

Moonshop v1.2 Magento主题免费下载