deTube WordPress主题,是一个专业视频&杂志主题。特点:拖拽选项面板,内置分页,14个预置背景图案,内置相关视频,自定义登录标志等。

deTube WordPress主题演示地址:

演示地址

deTube v1.3.7 WordPress主题下载地址[官方完整正版][文件大小:5.1MB]:

deTube v1.3.7 WordPress主题免费下载 [百度网盘]

deTube v1.2.5 WordPress主题下载地址[官方完整正版][文件大小:5.5MB]:

deTube v1.2.5 WordPress主题免费下载 [百度网盘]