Goodnex WordPress主题,一个企业主题。主要特点:专业选项面板,2个幻灯片类型,视网膜支持,完全自适应各种设备浏览,完全自定义,5个博客文章类型,10个自定义小工具,无限侧边栏,无限幻灯片,SEO,35+可视化简码等。

Goodnex WordPress主题演示地址:

演示地址

Goodnex v1.0.5 WordPress主题下载地址:[完整版][文件大小:35.6 MB]

Goodnex v1.0.5 WordPress主题免费下载 [百度网盘]