Roya WordPress主题,一个作品展示主题。主要特点:AJAX 加载,可筛选的作品,嵌入视频,完全自适应各种设备浏览,4个自定义模板,8个颜色变化,2个自定义相册,SEO搜索引擎优化等。

Roya WordPress主题演示地址:

演示地址

Roya v1.2.1 WordPress主题下载地址:[完整版][文件大小:1.5 MB]

Roya v1.2.1 WordPress主题免费下载 [百度网盘]