Bulteno WordPress主题是一个杂志主题,特点:横幅广告系统,无限首页样式,联系页面,相册系统,7个自定义小工具,自适应(响应),有用的简码,侧边栏生成器等。

Bulteno WordPress主题演示地址:

演示地址

Bulteno v1.0.9 WordPress主题下载地址:[完整版][大小:20 MB]

Bulteno v1.0.9 WordPress主题下载地址