Nature WordPress主题是一个单页主题,特点:自适应,内置Bootstrap,扩展作品展示,置顶导航,轻松改变颜色和管理选项,400+谷歌字体,简码,3个自定义文章类型,文章支持滑块、图片、视频等。

Nature WordPress主题演示地址:

演示地址

Nature v1.4 WordPress主题下载地址:[完整版][大小:6.8 MB]

Nature v1.4 WordPress主题免费下载地址