Red Sky WP主题是一个单页、多用途,个人站点主题,特点:响应(自适应),视差效果,黑白2个版本,视频教程,本地化翻译支持,包括演示数据,无限侧边栏,专业案例展示,博客展示等。

Red Sky WordPress主题演示地址:

演示地址

Red Sky v1.0 WordPress主题下载地址:[完整版][大小:10.6 MB]

Red Sky v1.0 WordPress主题下载地址