Architectos WordPress主题,一个博客、作品展示主题。主要特点:自适应各种设备,全屏背景幻灯片,博客和作品展示瀑布流和经典布局,4个作品展示内页模板,视频支持,自定义元素等。

Architectos WordPress主题演示地址:

演示地址

Architectos v1.6 WordPress主题下载地址:[完整版][文件大小:2.6 MB]

Architectos v1.6 WordPress主题免费下载