Klasik WordPress主题,是一款作品展示主题,主题特点:3个首页、2个服务页、1相册、1博客、1关于、1联系页面,3D、Skitter 滑块,500+谷歌字体,2个自定义小工具,自适应各种设备和视网膜支持等。

Klasik wordpress主题模板演示地址:

演示地址

Klasik v1.0 wordpress主题模板下载地址[大小:4.8 MB][完整正版]:

Klasik v1.0 wordpress主题模板免费下载