Profiler Joomla模板,兼容Joomla 2.5.x&3.0.x,适合个人简历使用。模板主要特点:完全自适应,强大的选项面板支持自定义布局,导航,各种元素的颜色,字体板式,个人简历资料上传更新,标志上传,支持放置自定义CSS代码等。

Profiler Joomla 模板演示地址:

演示地址

Profiler v1.0 Joomla 模板下载地址[文件大小:42.5 MB ][完整版]:

Profiler v1.0 Joomla 模板免费下载

相关文章

暂无相关文章