Tfingi WordPress主题,是一款多用途主题,主题特点:自定义小工具,可视化简码包,2D + 3D分层幻灯片,Orbit 幻灯片,轻松创建你的皮肤,无限颜色,联系表单,250+支持视网膜的图标,选项面板,自适应各种设备等。

Tfingi wordpress主题模板演示地址:

演示地址

Tfingi v1.4 wordpress主题模板下载地址[大小:7.5 MB][完整正版]:

Tfingi v1.4 wordpress主题模板免费下载