Kalemat WordPress主题,是一款杂志、博客主题,主题特点:自适应,HTML5 & CSS3,SEO,视频教程,一键安装演示数据,WPML 支持,简码生成,拖拽页面布局,无限侧边栏,无限菜单,自定义文章类型等。

Kalemat wordpress主题模板演示地址:

演示地址

Kalemat v1.0 wordpress主题模板下载地址:[完整版][大小:6.4 MB]

Kalemat v1.0 wordpress主题模板免费下载