Vixen WordPress主题,是一款全屏相册主题,主题特点:自适应&-IOS和安卓支持,黑白2个皮肤,7个自定义页面类型,背景引擎,200+简码,安装使用简单等。

Vixen wordpress主题模板演示地址:

演示地址

Vixen v2.0 wordpress主题模板下载地址:[完整版][大小:2.2 MB]

Vixen v2.0 wordpress主题模板免费下载