Lania Joomla模板,是一款企业、商务模板,兼容Joomla 2.5 & Joomla 3 ,模版特点:自适应设计(兼容桌面,手机和平板,IOS等),T3框架,Mega菜单,TZ作品展示集成,Kunena论坛集成,提供快速安装包。

Lania Joomla 模板演示地址:

演示地址

Lania Joomla 模板下载地址[文件大小:40.6 MB ][完整版]:

Lania Joomla 模板免费下载