Noo News Joomla模板,是一款新闻杂志模板,兼容 Joomla 3.0+ ,模版特点:自适应设计,9个PSD文件, 基于 Bootstrap, HTML5 & CSS3,4个颜色,集成9个joomla扩展,T3V3 框架,K2 文章支持,轻松自定义和用户友好,提供快速安装包和颜色等。

Noo News Joomla 模板演示地址:

演示地址

Noo News Joomla 模板下载地址[完整版][17.5 MB]:

Noo News Joomla 模板免费下载地址