Doover 是一个商务/博客Wordpress主题,主题特点:轻松自定义,多个页面模版,SEO,标志上传,自定义背景图像,3层导航,HTML5 / CSS3,自定义文章类型,提供演示数据和说明文档等。

Doover WordPress主题演示地址:

演示地址

Doover v2.1.5 WordPress主题下载地址[完整版][文件大小:7 MB]:

Doover v2.1.5 WordPress主题免费下载地址

Doover v1.1 WordPress主题下载地址[官方完整正版][文件大小:8.2MB]:

Doover v1.1 WordPress主题免费下载 [百度网盘下载]