Leviate wordpress主题,一款单页视差主题。主题特点:响应(自适应),拖拽页面搭建,本地化翻译支持,扩展选项面板,许多简码,5个自定义小工具等,提供演示和说明文档。

Leviate wordpress主题演示地址:

演示地址

Leviate v1.3.2 wordpress主题下载地址:[完整版][大小:6.4 MB]

Leviate v1.3.2 wordpress主题免费下载地址