Samurai Joomla模板,是一款日本料理模版。特点:响应式布局,XTC 框架,Joomla 2.5.x 和 3.2.x兼容,CSS 3 动画,Bootstrapped 框架,K2支持,提供快速安装包和说明文档等。

Samurai Joomla模板演示地址:

演示地址

Samurai Joomla模板下载地址:[完整版][大小:87.84 MB]

Samurai Joomla模板免费下载

相关文章

暂无相关文章