Mercurial WordPress主题,一个单页视差主题。主要特点:自适应各种设备和Retina 支持,单页、视差、平滑滚动,自定义颜色,17+简码,本地化支持,3个文章格式支持,提供演示数据和说明文档等。

Mercurial WordPress主题演示地址:

演示地址

Mercurial v1.1 WordPress主题下载地址:[完整版][文件大小:834 KB]

百度网盘下载地址