Tfingi 是一款多用途 WordPress主题。主要特点包括:完全响应,自定义小工具,HTML5 / CSS3,简码创建,2D + 3D 层幻灯片,联系表单,Retina 支持,提供演示和说明文档等。

Tfingi wordpress主题演示地址:

演示地址

Tfingi v1.9 wordpress主题下载地址:[完整版][大小:9.51 MB]

百度网盘下载地址