Bohase Shop Magento主题是一个购物商城主题,兼容 1.6.0.0, 1.6.1.0, 1.6.2.0, 1.7.0.0, 1.7.0.1, 1.7.0.2, 1.8.0.0, 1.8.1.0, 1.9.0.0, 1.9.0.1。主题特点:自适应,背景选项,多个头部样式,幻灯片横幅管理,平铺和列表产品展示,多个自定义选项,提供说明文档和快速安装包等。

主题演示地址

演示地址

主题下载地址[完整版][文件大小:58.9 MB]

百度网盘免费下载