NetMag WordPress主题是一个杂志主题,特点:响应(自适应)式设计和Retina 支持,拖拽页面搭建,评分系统,拖拽页面搭建,无限颜色和字体,9个自定义小工具,置顶菜单,主题选项等

NetMag WordPress主题演示地址:

演示地址

NetMag v1.9.8 WordPress主题下载地址:[仅主题][1.58 MB]

百度网盘下载地址