Snaptube WordPress主题,视频杂志主题,主要特点:响应设计,各种视频支持,高级选项面板,13个自定义小工具,一键导入演示,提供演示和说明文档等!

Snaptube WordPress主题演示地址:

演示地址

Snaptube v1.8 WordPress主题下载地址:[完整版/大小:22.8 MB]

百度网盘免费下载