Arch WordPress主题,是一款企划、公司主题,主题特点:HTML5 & CSS3,自定义背景图像,3层评论,每页添加背景,文章缩略图,视频支持,本地化支持,自适应各种设备等。

Arch wordpress主题模板演示地址:

演示地址

Arch v1.5.4 wordpress主题模板下载地址[大小:4.8 MB][完整版]:

百度网盘免费下载

Arch v1.3.5 wordpress主题模板下载地址[大小:3.6 MB][完整版]:

Arch v1.3.5 wordpress主题模板免费下载