Goddess WordPress主题是一个杂志主题,特点:自适应,拖拽页面搭建,无限颜色,500+ 谷歌字体,1键安装演示,强大主题选项,700+ 字体图标,HTML5 / CSS3 ,提供演示和说明文档等。

Goddess WordPress主题演示地址:

演示地址

Goddess v1.0 WordPress主题下载地址:[完整版][18.52 MB]

百度网盘下载地址

Goddess v1.0 WordPress主题下载地址:[完整版][8.45 MB]

百度网盘下载地址