SaladMag WordPress主题,一个自适应杂志主题。主要特点:自适应各种设备,8个首页风格,RTL 支持,宽和窄2个布局,无限滚动,Mega 菜单,菜单文章支持,评级,轮播,手机菜单,拖拽内容搭建,高级主题选项,13个自定义小工具,7个简码,提供演示和说明文档等。

SaladMag WordPress主题演示地址:

演示地址

SaladMag v1.7 WordPress主题下载地址:[完整版][文件大小:4.65 MB]

百度网盘下载地址

SaladMag v1.6 WordPress主题下载地址:[完整版][文件大小:3.56 MB]

百度网盘下载地址 zippyshare网盘下载地址