Everything WordPress主题,一个多用途主题。主要特点:自适应各种设备,Retina 支持,宽和窄布局,强大选项面板,无限侧边栏,高级作品选项,7个菜单位置,无限颜色,提供演示和说明文档。

Everything WordPress主题演示地址:

演示地址

Everything v2.0.2 WordPress主题下载地址:[完整版][文件大小:141.32 MB]

百度网盘下载地址