Boutique Grid WordPress主题是一个创意杂志主题,特点:自适应,Retina 支持,HTML5 / CSS3,评分插件,无限滚动,即时搜索, IE8-11支持,无限颜色,拖拽相册,6个自定义小工具,无限侧边栏,简码支持,提供演示和说明文档等。

Boutique Grid WordPress主题演示地址:

演示地址

Boutique Grid v1.6 WordPress主题下载地址:[完整版][大小:3.93 MB]

百度网盘下载地址