Dilemma 是一款多用途着陆页 WP主题,特点:自适应,Retina 支持,Bootstrap ,页面搭建,提供演示和说明文档等。

Dilemma WordPress主题演示地址:

演示地址

Dilemma v1.2.2 WordPress主题下载地址:[完整版][大小:22.5MB]

百度网盘下载地址