Nexus Drupal主题,一款商务企业主题。主题特点:兼容Drupal 7.x,特点:Retina 支持,演示数据,HTML5 & CSS3,多个作品,5个自定义页面类型,3个博客模板,高级主题选项,提供演示和说明文档提供等。

Nexus Drupal主题演示地址:

演示地址

Nexus Drupal主题下载地址[完整版][文件大小:14.83 Mb]:

百度网盘下载地址