B&G Magento主题,一个 服饰 Magento 1.7.x / 1.8.x / 1.9.x。主要特点:自适应各种设备和Retina 支持,高级管理面板,大型菜单,价格滑块,博客,提供演示和说明文档。

B&G Magento主题演示地址:

演示地址

B&G Magento主题下载地址:[完整版][文件大小:49.74 MB]

百度网盘下载地址