World Wide WordPress主题,一个杂志主题。主题特点:自适应各种设备,视网膜屏支持,WPML 支持,WooCommerce 支持,拖拽页面搭建,5个侧边栏风格,7个博客样式,5个自定义文章类型,拖拽幻灯片管理,无限侧边栏,无限颜色,视频教程等

World Wide WordPress主题演示:

演示地址

World Wide v1.0.4 WordPress主题下载地址[完整正版]:

百度网盘免费下载地址

World Wide v1.0.1 WordPress主题下载地址[文件大小:13.1 MB][完整正版]:

World Wide v1.1 WordPress主题免费下载地址