Xiara WordPress主题,一个单页视差主题。主要特点:自适应各种设备和Retina 支持,Revolution 幻灯片,视差效果,无限视差和页面部分,自定义页面选项,自定义作品展示选项,Ajax 作品展示和联系页面,高级主题选项,提供演示数据和说明文档等。

Xiara WordPress主题演示地址:

演示地址

Xiara v1.8 WordPress主题下载地址:

百度网盘免费下载

Xiara v1.7 WordPress主题下载地址:[完整版][文件大小:9.45 MB]

Xiara v1.7 WordPress主题免费下载

Xiara v1.4 WordPress主题下载地址:[完整版][文件大小:3.8 MB]

Xiara v1.4 WordPress主题免费下载