Blue Blog WordPress主题,是一款博客主题,主题特点:轻松安装,幻灯片展示,2个图片相册类型,无限样式,12个广告位,SEO,15+简码,PSD文件,自定义CSS,自定义背景上传,4个小工具区域,自适应各种设备等。

Blue Blog wordpress主题模板演示地址:

演示地址

Blue Blog v1.0 wordpress主题模板下载地址[大小:5.2 MB][完整版]:

Blue Blog v1.0 wordpress主题模板免费下载