Blue Diamond WordPress主题是一个企业主题,响应(自适应)式设计,SEO,宽窄2个版本,无限颜色和侧边栏,6个页脚布局,3个博客风格,拖拽页面搭建,拖拽幻灯片管理,4 个幻灯片类型,5个自定义文章类型,演示数据和视频安装教程!

Blue Diamond WordPress主题演示地址:

演示地址

Blue Diamond v1.0.9 WordPress主题下载地址:[完整版][23.68 MB]

百度网盘免费下载地址

Blue Diamond v1.0.8 WordPress主题下载地址:[完整版][32 MB]

Blue Diamond v1.0.8 WordPress主题免费下载