Bon Apetit WordPress商业主题,设计精美简洁,多个风格和皮肤,完美展示菜单,非常适合餐厅餐饮企业网站。

主题模板缩略图:

bonapetit wordpress theme

bonapetit wordpress theme

模板的主要特点:

  • 自动安装
  • 搜索优化
  • 强大的管理面板
  • 餐单栏目页
  • 餐单展示页
  • 包含说明文件
  • 包含HTML文件

Bon Apetit wordpress主题模板演示地址:

http://themefuse.com/demo/wp/bonapetit/

Bon Apetit v1.0.1 wordpress主题模板下载地址【大小:13.32 MB】:

Bon Apetit wordpress主题模板免费下载 [地址1:YUNFILE网盘下载]
Bon Apetit wordpress主题模板免费下载 [地址2:115网盘下载]